IELTS

IELTS sınavı ile ilgili olarak genel kanı, TOEFL sınavına nazaran daha basit olduğudur. Fakat IELTS öğrencilerinin tecrübeleri bu durumu desteklememektedir. Bu yüzden öğrencinin 6,5 ve 9 puan arası alabilmesi için ihtiyacıyla doğru orantıda uzman eğitmenlerce desteklenmesi şarttır.

IELTS sınavının sözlü ve yazılı etapları farklı türlerden hemen hemen 50 konuya erişmektedir. Öğrencilerin konular ile ilgili aktif yazılar yazabilmesi ve bunları konuşma pratiğine dökebilmesi geniş çaplı sözlü yazılı çalışmaların neticesinde gerçekleşir. Bu alıştırmalara ek olarak gazete yayınları, özgün makale ve metinler dahil edilir. Bütün bu çalışmaların sonucunda, öğrencinin IELTS sınavı konuları ve güncel hayatla ilgili temalara dair düşünce üretebilmesi, ayrıca akademik kelime hazinesini geliştirmesi hedeflenmektedir.

İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursları Erenköy Şubesinde, IELTS sınavına hazırlık öncesi yaptığımız seviye tespitlerinde öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma, yazma becerileri zayıf ve kuvvetli yönleriyle belirlenir. Buna uygun olarak öğrenciler okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavlarına farklı stratejilerle hazırlanırlar. Bu hazırlıktan sonra ayrı ayrı beceri ve tam deneme sınavlarının yapılmasıyla hazırlık süreci sona erer.

IELTS sınavı hazırlık programımızı haftalık 6-8 ders saati olarak planlamaktayız. Derslerin sayısı ve yoğunluğu, öğrencinin seviye ve zamanına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Programımıza kayıtlarda B1 seviyesindeki (intermediate) öğrencilerimizin 5-5,5 puan alabilmeleri için önerilen en az 60 ders saati eğitim almalarıdır, bu sayı B2 (upper intermediate) öğrencilerimizin 5,5-6 puan alabilmeleri için 40-60 ders saatidir. 

Canlı Destek Whatsapp