TOEFL

TOEFL öğrencinin kendi başına hazırlanarak girebileceği bir sınav değildir. Bu sebeple kesinlikle alanında uzman öğretmenlerle çalışılmalı ve onların hazırladığı programa bağlı kalarak hazırlanılmalıdır.

Başlangıç olarak, TOEFL sınavlarında başarılı olabilmek için dili hayatınızın önemli bir parçası haline getirmeli, devamlı değişen küresel gündeme ve ortama bağlı olarak sınava hazırlık altyapınızı ve metotlarınızı oluşturmalısınız.

İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursları Erenköy Şubesi, TOEFL sınavlarına hazırlık amaçlı yapılan derslerde standart olarak öğrenciyi aşağıdaki çalışmalarla destekler.

  • Cümle kurgusu, konuşma desteği ve dil çalışmaları
  • Konuşma ve dilbilgisi becerileri üzerine çalışmalar, bu becerilerin birlikte kullanılabilmesine yönelik alıştırmalar
  • Yazı yazma becerisine yönelik sorunların tespiti ve bu sorunların giderilmesine yönelik çalışmalar
  • Yabancı belgesel ve münazara progamları kullanarak ileri seviyede sözlü ve yazılı çalışmalar 
  • Sınav formatında kullanılan tekniklerin öğrenciye anlatılması ve öğrencilerin bu teknikleri geliştirmelerine yardımcı olunmasına yönelik alıştırmalarla sınav kazanma metotlarının geliştirilmesi
  • Öğrencinin ihtiyaçlarına yönelik TOEFL sınavı kişisel planlamasının yapılması

İngiliz Kültür Yabancı Dil Kursları Erenköy Şubesinde, TOEFL sınavına hazırlık öncesi yaptığımız seviye tespitlerinde öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma, yazma becerileri zayıf ve kuvvetli yönleriyle belirlenir. Buna uygun olarak öğrenciler okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavlarına farklı stratejilerle hazırlanırlar. Bu hazırlıktan sonra ayrı ayrı beceri ve tam deneme sınavlarının yapılmasıyla hazırlık süreci sona erer.

Toefl sınavı hazırlık programımızda önerilen ders saati haftada 6-8 derstir. Derslerin sayısı ve yoğunluğu öğrencinin seviye ve zamanına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Programa kayıtlarda 60-70 puan için en az B1 (intermediate), 70-85 puan için B2 (upper intermediate), 85 ve daha üzeri puan için C1 (advanced) seviyesinde olunmalıdır. 

Canlı Destek Whatsapp